Начало

Фотография или светопис (на старогръцкиφως, φωτος – светлина и на старогръцкиγραφω – пиша, писец, четка, сиреч светопис – техника на рисуване със светлина) се нарича процесът на създаване на изображения на реални обекти с помощта на светлината върху фоточувствителни материали (филм) или електронно. Фотографията е едновременно теория, техника и метод за съхраняването на видими образи и клон от графичните изкуства, използващ тези техники като средство.